Nivells Marc Comú Europeu

Els cursos estàndard de nivell proporcionen a l’alumne un aprenentatge de l’idioma global ja que es practiquen totes les habilitats lingüístiques: parlar, entendre, llegir i escriure.

També es treballen els conceptes gramaticals i de vocabulari del nivell adequat per millorar la riquesa comunicativa de l’alumne.

Els continguts venen marcats pel Common European Framework of Reference for Languages (Marc Comú Europeu de Referència per a l’ensenyament de Llengües estrangeres). En acabar el curs i assolir els objectius, els alumnes poden sol·licitar un certificat acreditatiu del nivell assolit amb l’equivalència corresponent a nivell europeu.