Diplomes acreditatius de nivell

En acabar el curs i assolir els objectius, els alumnes poden sol·licitar un certificat acreditatiu del nivell assolit amb l’equivalència corresponent a nivell europeu (CEFR).

A més, a British House el nostre principal objectiu és la qualitat del nostre ensenyament. Per tal de garantir aquest nivell de qualitat, British House és membre de diverses organitzacions nacionals i internacionals relacionades amb la pedagogia i l’ensenyament de llengües estrangeres. D’aquesta manera et garantim un ensenyament de qualitat, modern i innovador i estem sempre al dia en les tendències pedagògiques actuals, certificacions oficials i els nous materials per a l’ensenyament de llengües.