Classes de conversa

Aquestes classes estan dirigides a alumnes que volen millorar la seva comunicació oral (speaking & listening) i ampliar el seu vocabulari per expressar-se millor i amb major fluïdesa i confiança al parlar en anglès. A classe es posa especial èmfasi en la pronunciació i entonació dels alumnes per tal que aconsegueixin un nivell de comunicació oral òptim, i es fan classes per a tots els nivells: des d’Elementary fins a Advanced.

Aquest curs també està especialment dirigit a alumnes que han assolit un bon nivell (First Certificate, CAE, etc.) i volen continuar practicant l’anglès per mantenir i millorar els seu nivell i la seva fluïdesa comunicativa.