Cursos estàndard

Els cursos estàndard de nivell per a adults de 1r, 2n i 3r cicle proporcionen a l’alumne un aprenentatge de l’idioma global ja que es practiquen totes les habilitats lingüístiques: parlar, entendre, llegir i escriure.

També es treballen els conceptes gramaticals i vocabulari del nivell adequat per millorar la riquesa comunicativa de l’alumne. Els continguts vénen marcats pel Marc Europeu de Llengües i els nivells van des d’inicial fins a nivells superiors com First Certificate, CAE i Proficiency.

En acabar el curs i assolir els objectius, els alumnes poden sol·licitar un certificat acreditatiu del nivell assolit.