Habilitats comunicatives de Cambridge University

Les nostres classes de cursos de nivell proporcionen a l’alumne un aprenentatge de l’idioma global ja que es practiquen totes les habilitats lingüístiques: parlar, entendre, llegir i escriure.

També es treballen els conceptes gramaticals i de vocabulari del nivell adequat per millorar la riquesa comunicativa de l’alumne, tot seguint el model d’aprenentatge marcat per la Universitat de Cambridge.

Les classes són eminentment pràctiques, s’enfoquen a les necessitats dels alumnes i la comunicació oral és l’eix principal.

Per tal d’ajudar-te a progressar, fem avaluació contínua del teu progrés, i tutories de seguiment individualitzades. A més, el nostre professorat és expert en l’ensenyament de llengües estrangeres i domina dinàmiques de grup i tècniques de motivació per ajudar-te a aconseguir que el teu progrés sigui tot un èxit.