Tots els nostres alumnes poden demanar hora amb la Cris, la Cap d’estudis, per tal que ella els hi expliqui quelcom que necessitin, ja sigui perquè no van poder assistir a classe o perquè hi troben dificultats amb un tema en concret.